Znamy harmonogramy tysiąca konkursów do 2020 roku

W tym roku samorządy województw w ramach 16 RPO planują ogłosić 832 konkursy na kwotę 30,9 mld zł. We wszystkich programach z perspektywy 2014-20 zaplanowano 960 konkursów.

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, na 2016 rok we wszystkich programach z perspektywy 2014-20 zaplanowano 960 konkursów, w tym 128 z programów krajowych i 832 z regionalnych.

Z szacunków resortu wynika, że łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 56,3 mld zł, w tym 25,4 mld zł przewidziano w programach krajowych, a 30,9 mld zł w programach regionalnych.


 

„Po pierwsze efektywność”

W piątek w Ministerstwie Rozwoju miało miejsce pierwsze, nieformalne posiedzenie zespołu, którego celem ma być zwiększenie efektywności i przyspieszenie realizacji programów finansowanych z pieniędzy unijnych na lata 2014-2020. Zespół złożony będzie z przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich na poziomie krajowym i regionalnym.
Z nową perspektywą finansową wiążą się nowe uwarunkowania prawne, nowe cele i wyzwania, określone w dokumentach europejskich oraz identyfikowane i definiowane na poziomie państw członkowskich” – podkreślono w komunikacie resortu rozwoju.

Jak dodano, w najbliższych latach zarówno krajowe, jak i regionalne programy operacyjne będą istotnym narzędziem realizacji celów rozwojowych.

Dlatego, w ocenie wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, kluczowa jest efektywność. „Oznacza to nie tylko terminowe i pełne wykorzystanie dostępnych środków, ale przede wszystkim zainwestowanie ich w sposób dający podstawę do trwałego, długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski– zaznaczył Kwieciński.

W oparciu o diagnozę aktualnego stanu wdrażania nowej puli funduszy, Ministerstwo Rozwoju zaproponowało Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020. Po uwzględnieniu wypracowanych przez zespół uwag i wniosków dokument ma być skierowany pod obrady rządu.

Więcej: Ministerstwo Rozwoju

Tu znajdziesz harmonogram dla Małopolski:

Harmonogram naborów wniosków w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.